Қоғамның Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

caret-down caret-up caret-left caret-right

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі